Pakalpojumi

Dežuranta pakalpojums

Ļoti bieži objektos nav nepieciešams apsargs, bet ir nepieciešams cilvēks, kurš atrodas objektā un gadījumā, ja ir fiksēts jebkāda veida pārkāpums dežurants izsauks apsardzi nospiežot trauksmes pogu. Dežuranta pakalpojums atšķiras no fiziskās apsardzes ar zemāku pakalpojumu cenu.

Saņemt Piedāvājumu